1.

طراحی مدل عصیان سازمانی بر اساس نظریۀ داده‌‌بنیاد

صفحه 613-634
مالک شیخی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده

2.

تأثیر مضمون‌های فرهنگ اخلاق‌مداری بر بی‌طرفی حسابرس: تحلیلی بر ادراک رهبری تحول‌گرا

صفحه 635-659
اسماعیل کاووسی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان

3.

تحلیل و بررسی اثر رهبری زهرآگین بر خروج از خدمت منابع انسانی با میانجیگری انسداد سازمانی

صفحه 661-682
حجت وحدتی؛ عبداله ساعدی؛ مریم مؤمنی

4.

تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد

صفحه 683-701
سیدمحمد مقیمی؛ سیما ساغروانی

5.

شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر گزارش‌دهی پایداری در صنعت نفت ایران

صفحه 703-721
اعظم میر زمانی؛ علی نقی امیری؛ علی حمیدی زاده؛ الهه رضاقلی زاده

6.

فراترکیب (مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران‌های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

صفحه 723-750
ابراهیم علی‌خان گرگانی؛ حسن علی آقاجانی؛ قربان‌علی آقااحمدی؛ مرضیه گرجی پشتی

7.

ارتباط مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شغلی: نقش میانجیگری جوّ اخلاقی

صفحه 751-774
علی باقی نصرآبادی؛ مهرداد بهزادنیا

8.

کاربرد مدل ISM جهت سطح‏بندی مؤلفه‌های فرهنگ‌ سازمانی و رتبه‏ بندی مؤلفه‌ها با استفاده از روش AHP

صفحه 775-798
جواد گلبان؛ هادی رزقی شیرسوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب