1.

موقعیت ناسازوار نخستین نهاد علوم اجتماعی در ایران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی از تأسیس تا انقلاب اسلامی

صفحه 9-36
محمود اسماعیل نیا؛ عباس کاظمی؛ بهرنگ صدیقی

2.

مسئله‌مند شدن جوانی: مطالعه‌ای تاریخی دربارۀ رؤیت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر

صفحه 37-65
معصومه شقاقی؛ آرش حیدری

3.

فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران

صفحه 67-97
ملیحه شیانی؛ حنان زارع

4.

نسبت عینیت و ارزش‌باری علوم ‌اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان

صفحه 99-122
مهدی حسین زاده یزدی؛ فاطمه فلاح نژاد تفتی

5.

سنخ‌شناسی رابطه پزشکان دارای پرونده قصور پزشکی با بیماران: یک مشاهده همراه با مشارکت

صفحه 123-152
سیمین کاظمی

6.

بررسی جامعه‌شناختی-تاریخی امنیت زن در اجتماع و عوامل تأثیرگذار بر آن

صفحه 153-170
محمود سید؛ اختر شیری

7.

بازنمایی کالایی شدن روابط اجتماعی در فیلم های سینمایی

صفحه 171-199
محمد امیرپناهی؛ الهه باقرنژاد

8.

تحلیل تطبیقی‌ـ‌تاریخی موانع توسعۀ نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی‌گرایی

صفحه 201-239
محمدحسین پناهی؛ نیما شجاعی باغینی

9.

رویکرد ارگانیک در ایدئالیسم آلمانی به مثابه شرط امکان علم اجتماعی پوزیتیویستی در اندیشه دورکیم

صفحه 241-272
سیدحمید طالب زاده؛ حسن مهرنیا؛ سیدسعید موسوی اصل

10.

واکاوی تبارگرایانۀ بنگاه‌های خانوادگی موفق در ایران (با تأکید بر شیرینی‌فروشی حاج خلیفه در یزد)

صفحه 273-292
منوچهر علی نژاد؛ علی اصغر سعیدی؛ فاطمه بیرجندی چهارطاقی

11.

مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

صفحه 293-312
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

12.

بررسی نقش کمپین‌های رسانه‌ای در انتخابات (مورد مطالعه: رأی‌دهندگان پنجمین دورۀ انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان گیلان)

صفحه 313-351
سید سجاد بالاد؛ افسانه مظفری؛ رها خرازی محمدوند آذر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب