1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

صفحه 431-453
ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان

3.

سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی شهری در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان

صفحه 455-470
ابوذر وفایی؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی شکاری بادی

4.

تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌کنندة حکمروایی شهری دانش‌بنیان (مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز)

صفحه 471-489
محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی

5.

ارزیابی سناریوهای مختلف پراکنش فضایی کاربری‌های شهری به‌منظور کاهش حجم ترافیک (مطالعة موردی: کاربری‌های آموزشی شهر کاشان)

صفحه 491-507
یونس غلامی بیمرغ؛ سید احمد حسینی؛ محسن شاطریان؛ اکرم محمدی؛ ابوالفضل دهقان جزی

6.

ارزیابی میزان پاسخگویی فضاهای عمومی شهری به نیازهای معلولان جسمی حرکتی (مطالعة موردی: خیابان فردوسی شهر سنندج)

صفحه 509-532
مریم رضائی؛ هانیه نصیری اردلی

7.

ارزیابی عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری و رابطة آن با حس مکان (مطالعة موردی: شهر یزد)

صفحه 533-552
محمدرضا رضایی؛ شهاب الدین حج فروش

8.

کاربرد سناریوی پایة مدل اسلوس در شبیه‌سازی توسعة شهری (مطالعة موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 553-580
حسن محمودزاده؛ علی واحدی آقجه؛ مهدی هریسچیان

9.

طراحی و توسعة سیستم ارسال تبلیغات شهروندمحور مبتنی بر مفهوم حصار جغرافیایی (Geofence)

صفحه 581-600
نورالدین میثاق؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی

10.

سنجش سطح پایداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل به‌کمک مدل بارومتر پایداری

صفحه 601-628
محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ ارسطو یاری حصار

11.

سنجش مکانی-زمانی فرم فضایی شهر ارومیه با تأکید بر شاخص‌های تراکم شهری

صفحه 629-653
منیره عمرانی؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فر

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-44


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب