1.

تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پسکرانه ها در حوزه سرزمین ایران

صفحه 5-16
هاشم داداش پور؛ مجتبی آراسته

2.

گونه‌شناسی شبستان‌محور مسجدهای تاریخی ایران با بهره‌وری از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 17-26
محمدمهدی طاهری؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی

3.

بررسی ظرافت شکل در گنبدخانه‌های ایرانی (سده‌های نهم تا دوازدهم هجری)

صفحه 27-40
مسعود وحدت طلب؛ سمیه قدیم زاده

4.

تبیین نقش های مورد انتظار از سازمان های حرفه ای شهرسازی ایران مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

صفحه 41-52
بنفشه یادگارزاده؛ فرشاد نوریان

5.

رویه‌های تربیتی در گونه‌های آموزش معماران؛ مطالعه موردی: بررسی گزینه‌های آموزشی پیشنهاد شده دهة اخیر (96-1386) در دانشکده‌های معماری ایران.

صفحه 53-68
مهدی ممتحن؛ مسعود ناری قمی

6.

مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد

صفحه 69-82
مجتبی رضازاده اردبیلی؛ مجید سیدی ساروی؛ سارا طاهری امیری

7.

کاربست رکن کارکردگرایی تریز در فرایند طراحی معماری

صفحه 83-94
مهسا جبل عاملی؛ فرهنگ مظفر؛ وحید قاسمی؛ محمود کریمی

8.

بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

صفحه 95-106
علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب