1.

محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا

صفحه 1-21
مزدک انوشه

2.

تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام «دل» در زبان فارسی

صفحه 23-43
آوا ایمانی؛ عادل رفیعی؛ محمد عموزاده

3.

رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

صفحه 45-66
پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی

4.

تعامل واج‌شناسی و معناشناسی از منظر بهینگی

صفحه 67-87
بشیر جم

5.

تحولات معنایی «ور / بر»

صفحه 89-107
احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک

6.

تأثیر تماس زبانی بر کاربرد حروف‌ربط فارسی در ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی

صفحه 109-128
عبدالحسین حیدری

7.

ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

صفحه 129-150
سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری

8.

بررسی کنش گفتاری قسم در گفتمان جامعه عمل بازار مدرن ایران با تکیه بر منظورشناسی اجتماعی

صفحه 151-169
حسین طالب‌زاده؛ مهدی بازیار؛ رضا غفارثمر

9.

نگرشی تکلیف- محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران (فارسی آموزان عرب و چینی سطح مقدماتی و میانی)

صفحه 171-194
زهرا عباسی؛ هادی یعقوبی نژاد

10.

سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی

صفحه 195-214
ساره عبداللهی؛ فریده حق بین؛ مسعود قیومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب