1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 1-16
اکبر محمدی؛ مهدی قرخلو؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پور احمد

3.

تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعۀ موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد)

صفحه 17-34
مرجان محمد حسنی زاده؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید حسن مطیعی لنگرودی

4.

کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی

صفحه 35-53
حسن محمودزاده؛ امیر مسعود رنجبر نوازی

5.

جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم

صفحه 55-72
احسان لشگری تفرشی

6.

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر)

صفحه 73-92
سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ میثم طولابی نژاد

7.

تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران)

صفحه 93-108
سید علی علوی؛ سارا فخیم‌جو؛ اکبر پرهیزکار

8.

تحلیل ریخت‌شناسانۀ ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقۀ کلان‌شهری تهران

صفحه 109-125
هاشم داداش‌پور؛ مهدی علی‌دادی

9.

تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

صفحه 127-144
حجت شیخی

10.

سنجش توسعه‌‌یافتگی صنعتی شهرستان‌های استان اردبیل با رویکرد عدالت فضایی

صفحه 145-162
علیرضا محمدی؛ سپیده نوری

11.

تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی (مطالعۀ موردی: روستاییان عضو کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده)

صفحه 163-180
طاهره صادقلو؛ مرضیه سجاسی قیداری

12.

بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه

صفحه 181-197
مسعود الهی؛ سید عبدالهادی دانش‌پور؛ مصطفی عباس‌زادگان

13.

تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی

صفحه 199-216
سید عباس احمدی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ طهمورث حیدری موصلو

14.

شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره

صفحه 217-231
نورالدین میثاق؛ نجمه نیسانی سامانی؛ آرا تومانیان

15.

توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری

صفحه 233-247
محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ فخرالدین حاجیلو؛ رامین بسطامی مفرد

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-33


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب