دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-639  XML

1

مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

صفحه 405-424
علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت

2

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تابع زیان تاگوچی

صفحه 425-444
ابوالقاسم ابراهیمی؛ مسلم علی محمدلو؛ سحر محمدی

3

زمان‌بندی دو هدفۀ خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجرۀ زمانی تحویل و امکان رد کار

صفحه 445-468
بابک اسلانی؛ مصطفی زندیه؛ مجید عادلی

4

مسئلۀ چندهدفۀ انتخاب و زمان‌بندی سبد پروژه‌ در شرایط عدم‌قطعیت (مطالعۀ موردی: شرکت‌ دانش‌بنیان پایافناوران فردوسی)

صفحه 469-488
ابراهیم رضایی نیک؛ فریبا مولوی

5

برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

صفحه 489-510
علیرضا شریفی سلیم؛ منصور مومنی؛ محمد مدرس یزدی؛ رضا راعی

6

بهینه سازی سبد پروژه با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO)

صفحه 511-532
رضا شیخ؛ مریم آذری

7

اندازه‌گیری پایداری زنجیرۀ تأمین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله‌ای/چندبخشی (مطالعۀ موردی: بانک پارسیان)

صفحه 533-562
محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ مجتبی احمدی نوذری

8

تخصیص بهینۀ منابع انرژی در ایران با رویکرد هدفمند‌کردن یارانه‌ها

صفحه 563-586
عالیه کاظمی؛ محمد رضا مهرگان؛ حامد شکوری گنجوی

9

ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات شهرداری یزد با رویکرد تلفیقی مدل سروپرف و ماتریس مشاوران گروه بوستون بر مبنای تحلیل روابط خاکستری فازی

صفحه 587-606
سید حبیب اله میرغفوری؛ محمدعلی سنگبر؛ نگار جلیلیان

10

ارائۀ روش‌شناسی گام‌به‌گام تدوین نقشه‌های راهبرد: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت، غربال‌سازی فازی و نقشه‌های شناختی فازی

صفحه 607-639
بیژن نهاوندی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.