1.

بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن

صفحه 823-844
احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی دستجردی

2.

ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

صفحه 845-860
امید جمشیدی؛ محمود گودرزی؛ امین شرری؛ زینب آنت

3.

ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک

صفحه 874-861
مسعود فریدونی؛ مجید جلالی فراهانی

4.

ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS

صفحه 875-890
مهدی سلیمی

5.

آسیب‌شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزۀ ورزش براساس مدل SWOT

صفحه 891-905
همایون عباسی؛ سعید خانمرادی؛ حسین عیدی

6.

طراحی مدل تأثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر شیوه‌های ارزش‌آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند

صفحه 907-921
الهه حسینی؛ معصومه کلاته سیفری

7.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطۀ عوامل سازمانی در بخش خدمات ورزشی هتل‌های ایران

صفحه 923-940
فاطمه عبدوی؛ سجاد پاشایی

8.

تأثیر متغیر میانجی تجربۀ مشتری بر رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی

صفحه 941-956
مهرداد محرم زاده؛ مژگان خدامرادپور؛ سیدمحمد کاشف

9.

تبیین توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان براساس سبک تفکر مدیران مطالعۀ موردی: ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان

صفحه 957-975
مرضیه ابوطالبی؛ سعید صادقی بروجردی

10.

تدوین الگوی پیامدهای توسعۀ مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران

صفحه 977-997
محمد صادق افروزه؛ سید امیر احمد مظفری؛ نجف آقایی؛ مرجان صفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب