1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

صفحه 195-214
وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور

3.

فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه

صفحه 215-231
محسن رضایی میرقائد

4.

تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی؛ مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران

صفحه 233-252
سید علی حیدری؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی

5.

شناسایی مؤلفه‌های مفهومی اخلاق کسب‌وکار در کشاورزی: تحلیل خوشه‌ای برداشت‌ها

صفحه 253-271
غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ ابوالقاسم عربیون

6.

طراحی مدل کسب‌وکار برای چابکی سازمان (مطالعة موردی: شرکت خودروسازی سایپا)

صفحه 273-292
آصف کریمی؛ سوما رحمانی

7.

اعتبارسنجی ابعاد شور کارآفرینی دانشجویان: جستاری روانشناختی در تحول آموزش‌های کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

صفحه 293-311
امیر علم بیگی؛ شهلا آقاپور؛ محمد رضا اکبری

8.

تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان)

صفحه 313-332
علی شریعت نژاد؛ فیروز امرایی؛ عبدالله ساعدی

9.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش محصول جدید در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزة زیست- فناوری غذایی

صفحه 333-352
آمنه کنعانی

10.

فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران

صفحه 353-369
مهدی علیزاده؛ سارا سهیلی؛ وحیده بامشاد

11.

بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی

صفحه 371-390
سعید کریمی

12.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب