1.

مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

صفحه 1-11
منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان

2.

تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان

صفحه 13-26
حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار

3.

تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم

صفحه 27-41
ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده

4.

بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل

صفحه 43-52
عارفه رزازی؛ مجید آقاعلیخانی؛ برات قبادیان؛ بهنام زند؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی

5.

اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار

صفحه 53-67
فروغ صیدپور؛ محمد سیاری؛ فردین قنبری

6.

بررسی تنوع گونه‌ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز و باقلا

صفحه 69-80
اروج ولیزادگان

7.

تأثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دوره انبارداری

صفحه 81-91
قاسم سرتیپ؛ جعفر حاجی لو

8.

تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز

صفحه 93-193
اسما بستامی؛ مجید مجیدیان؛ غلام رضا محسن آبادی؛ داود بخشی

9.

تأثیر کاربرد روی و کودهای بیولوژیک بر گره‌بندی، عملکرد و برخی از خصوصیات رشدی سویا

صفحه 109-130
رئوف سید شریفی

10.

تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’

صفحه 131-138
یلدا قاضی وکیلی؛ علی رضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر مهنا

11.

نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’

صفحه 139-153
مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی؛ محمد مونیان اردستانی

12.

بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی

صفحه 155-168
سعیده ملکی فراهانی؛ مهدی عقیقی شاهوردی

13.

تأثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش

صفحه 169-182
محمود رضا تدین؛ سعید نوروزی

14.

ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین

صفحه 183-196
اسماعیل رضائی چیانه؛ سرور خرم دل؛ پریسا قره چالی

15.

اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677

صفحه 197-216
علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی

16.

کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی

صفحه 217-228
بهنام کامکار؛ ام البنین گرزین؛ نفیسه خلیلی؛ محمدحسین قربانی

17.

کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی

صفحه 229-240
امیرحسن خدابخشی؛ بهنام کامکار؛ نفیسه خلیلی

18.

اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’

صفحه 241-255
زبیده البرز؛ فریبرز حبیبی؛ سید نجم الدین مرتضوی

19.

ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

صفحه 257-270
ابوالفضل فرجی

20.

ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد

صفحه 271-282
محسن زعفرانیه

21.

چکیده‌های انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب