1.

تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

صفحه 515-542
الهام آخوندزاده نوقابی؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری

2.

اثر هویت‌سازی برند بر اقدام‌های ضدبرند با میانجی‌گری عشق به برند و حسادت به برند

صفحه 543-562
ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی

3.

ارائة مدلی برای بررسی تأثیر عوامل مربوط به ارتباطات بازاریابی/ رسانه بر پذیرش تبلیغات موبایلی

صفحه 563-582
منیجه بحرینی زاده؛ عادل پوردهقان

4.

مطالعۀ رابطۀ بین هوش کسب‌وکار، جذابیت و قابلیت‌های درونی بانک با رقابت‌پذیری آنها (مورد مطالعه: بانک‌های دولتی استان ایلام)

صفحه 583-600
محمد تابان؛ وحید شرفی؛ اسفندیار محمدی؛ سید مهدی ویسه

5.

بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی)

صفحه 601-620
محمد رضا حمیدی زاده؛ میکائیل پشاآبادی؛ مهدی عطایی؛ بهزاد حیاتی

6.

توسعۀ مدلی برای سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی بر ارزش ویژۀ برند شرکت (مورد مطالعه: شرکت صنعتی پارس‌خزر)

صفحه 621-642
محمدرضا خسروی؛ نرگس دل افروز؛ کامبیز شاهرودی؛ بهنام رضایی یوسفی

7.

بررسی تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژۀ برند (مورد مطالعه: برند لوازم خانگی سامسونگ)

صفحه 643-662
عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج اله رحیمی؛ الهه اسداللهی دهکردی

8.

تحلیل رابطۀ ناهمسانی های شناختی پس از خرید با درگیری های ذهنی مصرف کننده درمورد محصول (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 663-678
بهرام رنجبریان؛ قاسم اصغری

9.

بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر اثربخشی جایگذاری برند در فیلمهای سینمائی

صفحه 679-698
زهرا قلی زاده؛ کامبیز حیدرزاده

10.

بررسی تأثیر عوامل شخصیتی مؤثر بر اعتیاد به خرید با اثر تعدیل‌گری چشم‌وهم‌چشمی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)

صفحه 699-720
عباسعلی رستگار؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری

11.

تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق

صفحه 721-736
رحیم محترم؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محسن نظری؛ احمد روستا

12.

شبیه سازی اثر سیاست های خلق مشترک دانش در طول زنجیرۀ تامین بر عملکرد توسعۀ محصول سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی

صفحه 737-760
علی محقر؛ مصطفی رضوی؛ محمد میرکاظمی مود


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب