1.

بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

صفحه 657-674
رضا عباچیان قاسمی؛ علی نصراصفهانی؛ عباس عباس پور؛ علی‌اکبر فرهنگی

2.

طراحی مدل توسعۀ مدیریتی کتابخانه‎های دیجیتال در کشور با رویکرد منبع‎محور

صفحه 675-698
المیرا جنوی؛ فهیمه باب الحوائجی

3.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران

صفحه 699-720
محسن نظری؛ زاهد قادری؛ سیده فروزنده فضلوی

4.

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر انگیزۀ خدمت در بخش عمومی

صفحه 721-742
حامد دهقانان

5.

تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق‌خاطر کاری

صفحه 743-764
طیبه عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رجب زاده

6.

تأملی بر التزام شغلی در پرتو سرمایۀ روان‏ شناختی با در نظرداشتن اثر میانجی تحلیل‏ رفتگی شغلی

صفحه 765-782
غلام رضا طالقانی؛ بهروز پورولی؛ معصومه محمدی؛ مژگان دیانتی

7.

بررسی تأثیر مدل ویژگی‏ های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه)

صفحه 783-802
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین

8.

بررسی تأثیر مشتری‌گرایی مؤسسات خدماتی و بهداشتی بر نوآوری راهبردی (مطالعۀ موردی: بیمارستان نیکان)

صفحه 803-818
محمد حقیقی؛ سونیا عطایی سعیدی؛ علی غفاری

9.

بررسی رابطۀ میان سبک تفکر راهبردی و سبک بازی کاربران در محیط بازی رایانه‌ای «جنگ قبایل» با هدف ارائۀ راهکارهای مدیریتی برای طراحان و برنامه‌ریزان رسانه‌ای

صفحه 819-838
محمد ابویی اردکان؛ سعیده جنتی

10.

مدل اجرای خط‌مشی ‌های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری

صفحه 839-864
عباس منوریان

11.

تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل اعتماد «رویکردی به تعاملات رهبرـ پیرو»

صفحه 865-882
سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ محمد فائق محمدی؛ سهیلا احمدیان فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب