1.

بررسی دگرریختی پوسته در رشته‌کوه‌های قوشا‌داغ با تحلیل داده‌های GPS، تنش زمین‌ساختی و روش‌‌‌ تداخل‌سنجی راداری

صفحه 167-176
احسان سعادت فر؛ بهزاد زمانی

2.

ترکیب و واترکیب در برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌ای

صفحه 177-191
هومن کریمی؛ علی غلامی

3.

تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی کانسار پلی‌متال منطقة عشوند و مقایسة نتایج با وارون‌سازی داده‌های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی

صفحه 193-204
اردلان خزائی فر؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو؛ فرامرز الله وردی میگونی

4.

کاربرد تجزیة مد تجربی و طیف فرکانس لحظه‌ای برای تضعیف نوفه و تشخیص سایة فرکانس پایین در داده‌های لرزه‌ای

صفحه 205-217
محمد صادق پرکان؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علی غلامی

5.

بررسی معیار معرفی‌شده در کد WALDIM به‌منظور شناسایی ناهمسانگردی الکتریکی در ساختارهای زمین‌شناسی پیچیده؛ مطالعة موردی: حاشیة قاره‌ای

صفحه 219-228
منصوره منتهایی؛ بنفشه حبیبیان دهکردی

6.

کاربرد فیلتر گسترش رو به بالا در تفسیر داده‌های میدان مغناطیس به‌همراه تعیین ارتفاع بهینة گسترش رو به بالا، منطقة منصورآباد یزد، ایران

صفحه 229-238
محمدرضا آزاد

7.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

صفحه 239-248
بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی

8.

ژرفای موهو و ضخامت سنگ‌کره در منطقة برخوردی صفحة اوراسیا و عربی با استفاده از داده‌های میدان پتانسیل

صفحه 249-256
سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین

9.

استفاده از روش نوین «بازیابی اکسترمم» جهت اصلاح داده‌های ماهواره‌های ارتفاع‌سنجی، منطقة مطالعاتی: خلیج فارس

صفحه 257-271
مهدی خاکی؛ احسان فروتن؛ محمد علی شریفی؛ عبدالرضا صفری

10.

ارزیابی نیروهای مؤثر بر تشکیل و تقویت توفان حاره‌ای گونو با استفاده از مدل تحلیلی کیو و بررسی عملکرد مدل‌های عددی در تعیین شدت آن

صفحه 273-280
مجید مزرعه فراهانی؛ مرضیه احمدی؛ محمد علی ثقفی

11.

مدل‌سازی تغییرات سطح لحظه‌ای آب دریای خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

صفحه 281-299
عبدالرضا صفری؛ سیمین کلانتریون؛ هادی امین

12.

بررسی و مقایسة همرفت گوشتۀ زمین با فرض‌های مختلف برای چشمه‌های گرمایشی درون زمین

صفحه 301-312
رضا زین الدینی میمند؛ حسین جلال کمالی

13.

ارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص «استانداردشدة بارش و تبخیر-تعرق(SPEI)»

صفحه 313-321
سحر تاج بخش؛ نسرین عیسی خانی؛ امین فضل کاظمی

14.

ارزیابی توان باد در استان کردستان

صفحه 323-335
بختیار محمدی

15.

وردایی دمای هوای ایران از سطح زمین تا پوش سپهر زیرین به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در بازه زمانی 1979 تا 2014

صفحه 337-350
محمد دارند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب