1.

آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران

صفحه 699-727
ایمان باستانی فر

2.

توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

صفحه 729-750
مجید مداح؛ فوزیه جیحون تبار؛ زهره رضاپور

3.

مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH

صفحه 751-774
نظر دهمرده؛ رضا خاکی

4.

برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

صفحه 775-797
سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی

5.

اصلاح یارانه‌های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE)

صفحه 799-833
غلامعلی شرزه ای؛ سید منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

6.

همکاری اعضای منتخب مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در صادرات LNG رویکرد نظریة بازی‌های همکارانه

صفحه 835-868
عاطفه تکلیف

7.

برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی بین بازدهی‏های مالی: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا

صفحه 869-902
غلامرضا کشاورز حداد؛ مهرداد حیرانی

8.

آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده: آزمونی از اثر بهره وری متقاطع

صفحه 903-925
وحید مهربانی

9.

بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

صفحه 927-959
یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

10.

اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة تجارت درون‌صنعتی دوجانبة ایران و ترکیه

صفحه 961-983
سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ زهرا زمانی؛ سمیه کریمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب