1.

بررسی رابطه‎ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان

صفحه 1-18
رضا پیرایش؛ وحیده علی پور

2.

بررسی تأثیر عوامل انگیزش فردی بر خرید اینترنتی

صفحه 37-52
زهره دهدشتی شاهرخ؛ سمانه مبرهن

3.

بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران

صفحه 53-70
میرعلی سیّدنقوی؛ صادق سپندارند؛ حمید رامین مهر

4.

تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین

صفحه 71-90
سعید صحت؛ حمیده باجمالوی رستمی؛ محبوبه کشکولی

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور

صفحه 91-112
جواد عطاران؛ علی دیواندری؛ حیات آدینف

6.

ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی

صفحه 113-128
عبدالحسن کرمپور؛ کیومرث شریفی؛ شهلا صفا بخش

7.

سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران

صفحه 129-146
عباس منوریان؛ هاشم آقازاده؛ مینا شهامت نژاد

8.

ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک‌های خصوصی)

صفحه 147-164
محمد موسی خانی؛ محمد حقیقی؛ سمانه ترک زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب