1.

تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی

صفحه 1-18
محمد علی سرلک؛ طاهره اسلامی

2.

تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشوردر راستای تعدیل بیگانگی شغلی ) مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور (

صفحه 19-38
محمد سعید تسلیمی؛ عباس بازرگان؛ محمد موسی‌خانی؛ حسن الوداری

3.

بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی ‌مورد مطالعه روزنامه همشهری

صفحه 39-56
طاهر روشندل اربطانی؛ علی دیواندری؛ سارا جانه

4.

طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت‌های مشتری‎محور

صفحه 57-74
حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ حسین خنیفر؛ فائزه حیدری

5.

مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد

صفحه 75-92
رویا اسدی فر؛ ، احمدعلی خائف الهی؛ علی رضائیان

6.

ارایه مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)

صفحه 93-120
عادل آذر؛ آمنه خدیور؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی اصغر انواری رستمی

7.

بررسی دیدگاه مدیران ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب نسبت به رهبری تحول‌گرا

صفحه 121-134
داود سلمانی؛ نسرین نیکفال آذر

8.

طراحی الگوی پذیرش مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

صفحه 135-150
ُسعید فتحی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی محمدی

9.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش (مطالعه‌ی شرکت فولاد ساز ایرانی)

صفحه 179-198
محمد صادق ضیایی؛ عباس منوریان؛ ابراهیم کاظمی کفرانی

10.

الگوی مدیریت توسعه بر مبنای ارزش‌های اسلامی: سیری دردیدگاه‌های امام خمینی(ره)

صفحه 151-178
سیدمحمد مقیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب