1.

تبیین رابطة بین مؤلفه های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوة مؤثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

صفحه 5-17
میر حسن سیدعامری

2.

شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید های کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن

صفحه 19-35
اسفندیار خسروی زاده؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی؛ محمد خبیری

3.

مقایسة رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران

صفحه 37-49
هاشم کوزه چیان؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمد احسانی

4.

انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش

صفحه 51-65
مهرداد محرم زاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمد صادق افروزه

5.

بررسی مهم ترین جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری

صفحه 67-81
جواد ادبی فیروزجاه؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی

6.

بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعة موردی : دختران دانشجوی دانشگاه یزد)

صفحه 83-100
سید حبیب اله میرغفوری؛ حسین صیادی تورانلو؛ سید حیدر میرفخرالدینی

7.

بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران

صفحه 101-117
رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمدرضا برومند دولق

8.

تحلیل و مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران

صفحه 119-140
خسرو نصیری؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد

9.

بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطة آن با میزان استرس

صفحه 141-157
جواد غلامیان؛ سمیه گلزار؛ سیده مهسا حسینی؛ مهدی طالب پور

10.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران

صفحه 159-175
نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت

11.

توصیف ارتباط بین پایگاه مهارگری با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور

صفحه 177-188
محمدسلطان حسینی؛ زهره موسوی؛ حمیدرضا میرصفیان؛ حسین اکبری یزدی

12.

موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 189-202
علیرضا الهی؛ نصرالله سجادی؛ محمد خبیری؛ حمید ابریشمی

13.

نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش‌آموختگان این رشته

صفحه 203-223
محمود گودرزی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ علی‌اکبر احمدی

14.

ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 225-235
رحیم رمضانی نژاد؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ سیدرضا حسینی نیا

15.

رابطة ‌بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 237-247
حسن اسدی؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ محمدحسین قربانی؛ مرتضی دوستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب