1.

بررسی رابطه کارائی مصرف آب و نیتروژن در فتوسنتز دو هیبرید ذرت دانه‌ای

یحیی امام؛ ارسلان ضیائی

2.

بررسی الگوی بیان ژن‌های MYB در گندم (Triticum aestivum L.) تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده از راهکار RT-PCR کمی

مهدی رهایی؛ محمدرضا نقوی؛ هوشنگ علیزاده؛ محمد علی ملبوبی؛ سیروس عبدمیشانی؛ پییر شنک؛ گنگ پینگ ژو

3.

مطالعه گندم های بومی ایران در اراضی شور استان گلستان

مریم شهبازی؛ مهدی کلاته عربی؛ علی محمد حسنی فر

4.

بررسی تأثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه

سعید شرفی؛ حمید عباس دخت؛ محمدرضا چایی چی؛ محمدرضا اردکانی؛ ثریا قاسمی

5.

بررسی تأثیر تاریخ‎ کاشت و مصرف جنیستئین بر محتوی نیتروژن و گره‎زایی سه گونه یونجة یکساله

مجید امینی دهقی؛ خسرو عزیزی

6.

واکنش وزن دانه گندم در موقعیت‌های مختلف مکانی سنبله و سنبلک به کاهش اندازه مبدأ

محسن محمدطاهری؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی

7.

اثر تنش شوری بر متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، فلورسانس کلروفیل و تنظیم‌کننده‌های اسمزی پنج رقم کلزا

مصطفی حیدری؛ فاطمه مصری؛ زینب کیخا

8.

شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر توق (Xanthium strumarium L.)

حسن کریم مجنی؛ احمد زارع؛ اسحاق کشتکار؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده

9.

جداسازی و بررسی فیلوژنتیک بخشی از ژن گلوتاتیون ترانسفراز کلاس Tau از یازده رقم گندم نان ایرانی

ساسان محسن زاده؛ بابک صفاری؛ حسن محبت کار

10.

بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در نظام کشت جنگل زراعی

سعید قنبرزاده؛ محمدرضا چائی چی؛ سید محمدباقر حسینی؛ علیرضا طالعی

11.

بررسی تاثیر تنش خشکی و تغذیه برگی برخی از عناصرکم مصرف بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوی کلروفیل، RWC، پایداری غشا و عملکرد دانه ذرت (704SC)

مرجان درویش بلوچی؛ فرزاد پاک نژاد؛ علی کاشانی؛ محمدرضا اردکانی؛ مهتاب درویشی بلوچی

12.

بررسی پراکسیداسیون چربی‏ها و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذر گلرنگ تحت شرایط پیری طبیعی و مصنوعی

اعظم زمانی؛ سید احمد سادات نوری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید ایران نژاد؛ غلام علی اکبری؛ افشین توکلی

13.

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‏های تریتی پایروم، تریتیکاله و گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISJ

براتعلی سیاه سر؛ مریم اله دو؛ حسین شاهسوند حسنی

14.

جنبه‌هایی از مدیریت و بیولوژی علف هرز عروسک پشت پرده یکساله (Physalis divaricata) در مزارع چغندرقند

جمشید نظری عالم؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی

15.

ارزیابی ژن cry1Ab در نسل‌های مختلف در حال تفکیک برنج

غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ بهزاد قره یاضی؛ مجید ستاری

16.

تعیین مقدار نیتروژن قابل توصیه جهت بهبود خصوصیات کمّی و کیفی سه لاین جدید گندم دوروم در شرایط دیم

فرج¬اله نارکی؛ بهروز واعظی؛ وحید باوی

17.

اثر کم‌آبیاری در دوران رشد زایشی بر رشد و عملکرد چهار رقم جدید آفتابگردان

مصطفی کریمی کاخکی؛ علی سپهری؛ محمد علی ابوطالبیان

18.

مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و توالی یکی از ژن پاسخ‌دهنده به تنش سرما در چهار رقم گندم حساس و مقاوم

ساسان محسن زاده؛ جواد کریمی اندانی؛ حسن محبت کار

19.

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ریزوبیوم‌های بومی همزیست با سه گونه شبدر به کمک روش انگشت نگاری rep- PCR

بنفشه جلال‌زاده مقدم شهری؛ مسعود بهار؛ خورشید رزمجو

20.

بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

مهدی دهمرده؛ احمد قنبری؛ براتعلی سیاه سر؛ محمود رمرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب