1.

سازگاری گاوهای شیری هلشتاین د رشرایط آب و هوایی ایران

سیدرضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ داودعلی ساقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ حسن مهربانی یگانه

2.

اثرات استفاده از سطوح مختلف فسفرقابل دسترس با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه های گوشتی

احمد کریمی

3.

مطالعه و ارزیابی الگوهای ابلقی برگ و جهش یافته های کاستی کلروفیل بدست آمده از تنوعات سوماکلونال در بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H. Wendl.)

کورش شجیعی؛ روح انگیز نادری؛ احمد خلیقی

4.

ارزیابی استرین هایStreptomyces برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

آرزو اشرفی زاده؛ حسن رضا اعتباریان

5.

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور

ناصر قادری؛ عادل سی وسه مرده؛ سید صابر شاهویی

6.

اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف ازت بر طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل رقم اسکار در منطقه کرج

طاهر برزگر؛ احمد خلیقی؛ روح انگیز نادری

7.

مطالعه جدول زندگی و درصد زند همانی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch روی ارقام مختلف لوبیا

یعقوب فتحی پور؛ مهرداد احمدی؛ کریم کمالی

8.

برآورد مولفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی کل وزن شیرگیری بره های هر میش تحت آمیزش در نژاد ُلری بختیاری

کورش غلامحسینی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمود وطن خواه

9.

بررسی تاثیر انبار سرد، ?- هیدروکسی کوئینولین سولفات و ساکارز بردوام عمر و کیفیت گل بریده شب بو(Matthiola incana L.) cv. Asanami

مصطفی عرب؛ احمد خلیقی؛ کاظم ارزانی؛ روح انگیز نادری

10.

آفتاب سوختگی تنه و سرشاخه درختان انار و راه های کنترل آن

منصور شاکری؛ محمد اشکان؛ زهرا زکیئی

11.

بررسی حساسیت حشرات کامل سوسک برگخوار سیب زمینی به حشره کشهای توصیه شدة فوزالن و اندوسولفان در همدان

حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ خلیل طالبی جهرمی

12.

اثر ژنوتیپ ونوع قند بر ماده زایی پیاز خوراکی (Allium cepa L) در محیط درون شیشه ای

محمد رضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ رضا بزرگی پور

13.

بهینه سازی آبیاری موجی با روش جستجوی ممنوع

سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ محمدجواد منعم؛ امیرحسین ناظمی

14.

نگهداری رطب مضافتی با استفاده از مواد ضدمیکروبی مجاز

ابوالفضل گلشن تفتی؛ محمدحسن فولادی

15.

اثر شوری حاصل از کلرید سدیم و مخلوط املاح بر غلظت پرولین و برخی شاخص های رشد گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار

محسن برین؛ ناصر علی اصغر زاده؛ عباس صمدی

16.

بررسی اثرات باکتری های حل کننده فسفات و ماده آلی بر قابلیت جذب فسفر از منبع خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی

رامین ایرانی پور؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محمد جواد عابدی؛ اشرف السادات سجادی؛ حسین غفوریان

17.

اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

محمود قاسم نژاد؛ مصباح بابالار؛ یونس مستوفی؛ سیروس آقاجانزاده؛ محمد علی عسگری

18.

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

محمد حسین سعیدی راد؛ اسداله اکرم؛ عباس مهدی نیا

19.

بررسی امکان جایگزین کردن بسترهای رایج هیدروپونیک با بسترهای آلی و یافتن محلول غذایی مناسب کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخان های

مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار

20.

برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی متحرک با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و روش تلفیقی شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمدحسین امید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب