1.

اثر رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و گل جالیز (orobanche aegyptiacaL.) بر سیب زمینی در شرایط گلخانه

مسعود جوانبخت؛ حسین غدیری

2.

برآورد اثر ژنها و ترکیب پذیری مقاومت گیاه بالغ در تعدادی از کالتیوارهای گندم نسبت به نژاد 226E222A+ زنگ زنگ زرد به روش دی الل

محمدرضا قنادها؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ محمد ترابی

3.

اثر سطوح مختلف مس و ویتامین C مازاد بر احتیاجات غذایی بر روی عملکرد جوجه های گوشتی

احمد کریمی؛ عبدالحسین سمیع؛ جواد پوررضا

4.

بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه

مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت

5.

انگیزه های مشارکت زنان روستائی در برنامه های آموزشی و ترویجی در استان فارس

ایرج ملک محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا

6.

بررسی الگوهای الکتروفورزی پروتئین و ایزوزیم ارقام سویا

علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

7.

تاثیر پروتئین های محلول در آب بر طعم گوشت کلیکا

سهراب معینی

8.

تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت

شاهین واعظی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها

9.

شناسایی نژادهای فیزیولوژیک قارچ عامل بیماری سفیدک داخلی آفتابگردان در استان مازندران و دشت گرگان Plasmo[ara halstedii (Farlow ) Berl and de Toni

سیامک رحمانپور؛ جواد زاد؛ قربانعلی حجارود

10.

بررسی پلی مورفیسم در جو با استفاده از روش STS-PCR

بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ تاکائوکوماتسودا

11.

بررسی نتایج کاربرد زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum Hartig در کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois (Sperctrobates) ceratoniae Zell.

اسداله میرکریمی

12.

اثر شروع آبیاری در مقادیر مختلف رطوبت قابل استفاده در خاک بر عملکرد محصول گندم زمستانه در کرج

رمضان طهماسبی؛ حسین فرداد

13.

اثر تیمارهای شیمیایی؛ حرارتی و مرحله برداشت بر روی طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک Dianthus caryophyllus L.

احمد خلیقی؛ محمدرضا شفیعی

14.

مقاومت کششی زیر شکن تیغه ارتعاشی در دو حالت ارتعاشی و بدون ارتعاش و اثر آن بر خواص فیزیکی خاک

عباس همت؛ حمیدرضا صادق نژاد؛ رضا علیمردانی

15.

بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی درماس

فرهاد قوامی؛ عبدالمجید رضایی

16.

بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

علیرضا طلایی؛ فرهاد کرمی؛ حسین لسانی؛ سعید رسولزاده

17.

استفاده از روش RAPD به عنوان مارکردی. ان. ا برای تشخیص چند شکلی در ارقام جو ایرانی

بابک بهنام؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ علیرضا طالعی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

18.

سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران (مطالعه موردی: مزارع گندم و جو استان خراسان)

سید صفدر حسین؛ سیدعلیرضا بی نظیر

19.

اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

20.

بررسی تاثیر فاصله خطوط کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه

خلیل جمشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب