1.

واکاوی تزاحم حق حبس و حق استمتاع بین زوجین و راه‌کارهای حل آن

صفحه 29-7
عباس احمدی؛ علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

2.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت

صفحه 52-31
عبداله امیدی فرد؛ اکبر نجم

3.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی

صفحه 76-53
علی اکبر ایزدی فرد؛ حمزه نظرپور

4.

نقد دیدگاه‌های فقهی ناظر بر طلاق براساس آیات قرآن

صفحه 102-77
محمد جمالی؛ لیلا امینی

5.

واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب

صفحه 125-103
مسعود حبیبی مظاهری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی در افشان

6.

اسباب ایجاد و انتقال حقّآبه در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 146-127
محمدرضا رضوان طلب؛ محمدمهدی سعیدی

7.

بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه

صفحه 164-147
محمد زروندی رحمانی

8.

نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت

صفحه 180-165
محمدجواد شیخ انصاری؛ علی جعفری؛ وحید نظریان

9.

تبیین جریان اصل سمحه و سهله در حدود شرعی

صفحه 196-181
محمد علی کشوری؛ محمد رسایی

10.

تأثیر نحوه انجام رفتار منجر به قتل در عمدی بودن قتل

صفحه 219-197
عاطفه نوروزی؛ امیر وطنی

11.

امکان‌سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)

صفحه 236-221
سمیه نوری؛ مصطفی اربابی مجاز؛ محمدرضا کیخا

12.

واکاوی فقهی دادوستد سگ‌ها از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر حکم سگ‌های نافع جدید

صفحه 259-237
سید حسین نوری؛ سعید سبوئی جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب