1.

خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای

صفحه 674-696
مهرنوش ارزاقی؛ محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی

2.

نقد تطبیقی- زیباشناختی دو نمونه داستان کوتاه از نویسندگان زن معاصر در ایران و روسیه با محوریت نظریۀ بیان کالینگوود

صفحه 697-722
مریم موسوی جشوقانی؛ حسین قربان پور آرانی؛ زهرا محمدی

3.

کریستیان کراخت و فرار از واقعیت در رمان فازرلند

صفحه 723-743
محمدحسین حدادی؛ بهروز شجاعیان

4.

هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین

صفحه 744-764
ابوالفضل حری

5.

آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت

صفحه 765-790
زهرا طاهری

6.

نقد تطبیقی «مرگ» در اشعار سپهری، السمان و کیتس بر پایه‌ی «ورای اصل لذت» فروید

صفحه 791-823
وحید کشاورز؛ محمدامیر جلالی

7.

مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی

صفحه 824-851
فرهاد محمدی

8.

شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک

صفحه 852-869
زهره رامین؛ نسرین نظام دوست

9.

تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت

صفحه 870-897
امید وحدانی فر؛ اکرم صفی خانی

10.

نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ

صفحه 898-922
فاطمه قاسمی آریان؛ محمدرضا فارسیان

11.

سفر هیولا از انگلستان تا بغداد (نقد تطبیقی رمان هیولای فرانکشتاین و فرانکشتاین فی بغداد از دیدگاه مکتب گوتیک)

صفحه 923-953
فرشته ملکی؛ علی رضا شوهانی

12.

بررسی تطبیقی بن‌مایة معناباختگی در «چشم به راه گودو» ساموئل بِکِت و نزار قبانی

صفحه 954-973
عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ علی مصطفی نژاد

13.

مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب

صفحه 974-995
سحر وفایی تاج خاتونی؛ الله شکر اسداللهی تجرق

14.

بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی

صفحه 996-1020
زینب شیخ حسینی

15.

زنانگی، هویت و خاطره گویی: بررسی رمان تصورات شن آندره برینک بر مبنای روایت‌درمانی

صفحه 1021-1040
زکریا بزدوده؛ مژگان سازوار

16.

بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی

صفحه 1041-1063
زینب رضوان طلب

17.

بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله

صفحه 1064-1094
مه زاد شیخ الاسلامی؛ پریسا پوینده

18.

بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو

صفحه 1095-1129
علی احمد شیرازی؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد

19.

از ادبیات تا زبان‌شناسی: معرفی «طرحواره شناختی انسجام» با استفاده از روایت

صفحه 1130-1149
مصطفی شهیدی تبار

20.

نماد رنگ در توصیف صحنه‌ها و احساسات در داستان‌های کوتاه "وولفگانگ بورشِرت"

صفحه 1150-1171
فرانک هاشمی

21.

مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی

صفحه 1172-1198
دانا طالب پور

22.

مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

صفحه 1199-1223
نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد

23.

بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی

صفحه 1224-1246
محمود افروز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب