1.

ارزیابی مؤلفه های اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظریه لینز

صفحه 629-609
مهدی امیدی؛ سید محمدهادی مقدسی

2.

جایگاه نقد در پژوهش های سیاست خارجی ایران: نمونه موردی فصلنامه سیاست خارجی، 1400-1395

صفحه 663-631
علی باقری دولت ابادی؛ محمد مجاهدزاده

3.

ریشه یابی تحول نگرش داریوش شایگان به مدرنیته

صفحه 690-665
روژان حسام‌قاضی؛ محمد نژادایران

4.

مدل‌سازی بازدارندگی نفت در منطقه خلیج‌فارس

صفحه 715-691
غلامرضا رکنی لموکی؛ عباس زمانیان

5.

لویاتان و اپیکوریسم سیاسی: بحثی انتقادی درباره تفسیر الهیاتی هابز

صفحه 742-717
حبیب الله فاضلی؛ سید شهاب غدیری

6.

روابط نظامیان- غیرنظامیان امریکایی، با تأکید بر دوران ریاست ‌جمهوری ترامپ

صفحه 772-743
سعیده لطفیان

7.

آثار جنگ بر توانمندی زنان افغانستان: مطالعه موردی زنان افغان ساکن کابل

صفحه 799-773
نسرین مصفا؛ سکینه مهرابی

8.

ارزش و عینیت، کاربرد روش‌شناسی ماکس وبر در سیاست

صفحه 825-801
آمنه میرخوشخو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب