1.

تحلیل مفهوم قدرت در جامعه پیچیده پست‌مدرن

صفحه 368-339
اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی

2.

نقش تساهل و مدارا در حل و فصل منازعه‌های سیاسی و ارتقاء ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 398-369
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ رئوف رجایی

3.

انتخاب «شیوه زندگی» همچون امری سیاسی: فهم جریان روشنفکری پس از انقلاب اسلامی 1357

صفحه 423-399
سید محمد علی حسینی زاده؛ مجید سروند

4.

انواع راهبردهای موازنه‌گرایانه در نظام تک‌قطبی

صفحه 451-425
الهام رسولی ثانی آبادی

5.

واپایش نظم در شبکه های منطقه ای پیچیده: ایران و غرب آسیا

صفحه 482-453
فرهاد قاسمی؛ سیده بنت الهدا هاشمی

6.

عوامل مؤثر بر ایجاد و بازتولید نابرابری درآمد: مطالعه موردی هندوستان

صفحه 503-483
فردین قریشی؛ محمدحسین محمدی

7.

طباطبایی و مسئله ایران: بازخوانی اندیشههای سید جواد طباطبایی براساس الگوی هایدگری شاعر

صفحه 527-505
احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی

8.

کثرت‌گرایی در روابط بین‌الملل: نقطه ضعف یا نقطه ‌قوت؟

صفحه 555-529
حمیرا مشیرزاده

9.

جایگاه ابتکار عمل «کمربند و راه» در دگرگونی‌های راهبرد و سیاست‌های کلان چین

صفحه 580-557
سید احمد موثقی؛ فائزه مرادی حقیقی

10.

سیاست دموکراتیک و طرح الگوی شهروندی رادیکال: بازاندیشی در نظریه شانتال موف

صفحه 608-581
علی اشرف نظری؛ بهزاد نیازآذری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب