1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

جستاری در عقد رهن موقت ‏

صفحه 235-255
محمد حسین امین؛ مهدی موحّدی محبّ

3.

تخصصی‌سازی حرفۀ وکالت دادگستری در ایران؛ ‏چالش‌ها و راهکارها

صفحه 257-279
محمد قاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان

4.

قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا

صفحه 281-302
حسین جوشن لو

5.

‎ ‎‏ صدور اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری ‏ ‏«مطالعۀ مقایسه‌ای با بازار سرمایه آمریکا»‏

صفحه 303-323
سعید حبیبا؛ ندا خانزاده؛ حسین جواهری محمدی

6.

نظام جبران خسارت خودروهای غیرمتعارف در قانون بیمۀ اجباری ‏‏1395 بر مبنای نظریۀ تعاون اجتماعی

صفحه 325-344
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب

7.

تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ‏ثبت‌شده) بر مبنای راهبرد چانه‌زنی در نظریة بازی‌ها با تأکید بر مادة ‏‏62 قانون احکام دائمی توسعه‏

صفحه 345-366
امیر خناری نژاد؛ نسرین طباطبایی حصاری؛ محسن صادقی

8.

نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)‏

صفحه 367-387
عباس کریمی؛ حسن بادینی؛ محمدهادی ‏ جواهرکلام‏

9.

‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای ‏نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی

صفحه 389-409
اکبر میرزانژاد جویباری

10.

جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا

صفحه 411-430
محسن نجفی‌خواه؛ امید عبدالهیان

11.

تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد ‏عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران

صفحه 431-449
علیرضا یزدانیان

12.

چکیده انگلیسی

صفحه 451-480


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب