1.

مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه

صفحه 9-35
حمید بهلولی؛ حمید رضا جمشیدی؛ عاطفه عابدینی؛ علی ابرازه؛ فهیمه ربانی خواه

2.

اندازه‌گیری و مشخصه‌سازی تغییر سیاست‌های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان

صفحه 37-54
سید محمد صادق امامیان؛ علی ملکی؛ نجم الدین یزدی

3.

باز تعریف نقش اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی: یک مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل تماتیک

صفحه 55-76
احمد کیخا؛ جعفر توفیقی داریان

4.

مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها

صفحه 77-98
سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سیدعباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی‌نژاد؛ بهاره یزدی‌زاده

5.

بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی

صفحه 99-115
طیبه خدامرادی؛ مهناز حسین زاده

6.

ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

صفحه 117-138
سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری

7.

ارزیابی اثر توسعه صنعت تولید تجهیزات توربین بادی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران

صفحه 139-152
مریم کافی زاده کاشان؛ عباس ملکی

8.

تدوین راهبردهای استقرار صلح پایدار در ایران با رویکرد آمایش سرزمین

صفحه 153-174
مهدی کریمی؛ احمد آفتاب

9.

سیاست‌های آموزشی و حقوق شهروندی کودکان در ایران

صفحه 175-191
مهدی داودی؛ مهرنوش ابوذری

10.

نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه

صفحه 193-211
سعید پیرمحمدی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر

11.

تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی

صفحه 213-241
حیدر نجفی رستاقی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مصطفی زمانیان

12.

فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

صفحه 243-260
میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی

13.

شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398)

صفحه 261-277
محمد ثناگویی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب