1.

واکاوی مقایسه زبان‌ها

صفحه 1-10
پرویز البرزی ورکی

2.

ارزیابی عملکردی صلاحیت های حرفه ای دانشجومعلمان زبان انگلیسی: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 11-26
مهدی رجایی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ رامین اکبری

3.

نقش معلمان در اصلاح برنامه درسی آموزش زبان در نظام آموزشی ایران

صفحه 27-46
عباسعلی رضایی؛ هانیه سیری

4.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شیوه آموزشی پسامتد با روش تحلیل سلسله مراتبی) ( AHP )مورد مطالعه مدرسان مدارس دولتی }

صفحه 47-66
یلدا هومن؛ رضا رضوانی؛ شهرام افراز

5.

کاربرد نظریة عدم‌انطباق در تحلیل ترجمة گفتمان‌نمای "و" در پیکره‌های موازی: مطالعه‌ای موردی در ترجمة همزمان ‌در ایران

صفحه 67-80
علی محمد محمدی

6.

تأثیر رفتارهای حمایتی استقلال مدرسان زبان بر آمادگی زبان آموزان برای کسب استقلال

صفحه 81-97
مرضیه رضابیگی؛ پرویز مفتون؛ غلامرضا عباسیان

7.

ترجمه در ژانر وحشت: رمان گورستان اثر نیل گیمن و ترجمة فارسی آن

صفحه 97-114
زینب شیخ حسینی؛ فاطمه زند؛ فاطمه زهرا نظری رباطی

8.

نقد و بررسی زبان‌شناختی و تکنیک‌های به کار رفته در ترجمۀ رمان "اللّیل فی نعمائه"

صفحه 115-126
محمدنبی احمدی؛ حمزه بیغال

9.

نقش دستور در روند آموزش زبان روسی

صفحه 127-138
سید حسن زهرایی؛ لیلا قلی نژاد بداغ

10.

استفاده از منطق فازی در ارزیابی مداخلات فراشناختی در رابطه با شنوندگان مبتدی و حرفه‌ای زبان دوم

صفحه 139-152
محمد علی علوی دوست؛ حسین بزرگیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب