1.

صفحات آغازین

صفحه 4-1

2.

روایت راهبردی دیپلماسی دیجیتال آمریکا علیه چین در پاندمی کرونا

صفحه 362-335
علی امیدی؛ سعیده مرادی فر

3.

تمایز منشأ و خاستگاه رهبران شیعی و پیشوایان فقهی اهل سنت در نهضت‌های شهادت‌طلبانه

صفحه 385-363
یعقوب توکلی؛ سعید حسن زاده بوری آبادی

4.

عوامل تحول سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده امریکا، 2016-1917

صفحه 408-387
محمد جمشیدی؛ زهرا عازمی

5.

بررسی نقش ابزارهای سیاست خارجی صفویان در فرآیند تمدنی دولت صفویه با تأکید بر ابزار دیپلماسی

صفحه 434-409
محمدعلی چلونگر؛ زهرا سادات کشاورز

6.

تبیین جامعه‌شناختی - نهادی آموزش عشایری در ایران: مطالعه موردی ایل قشقایی

صفحه 460-435
سعید حاجی ناصری؛ میلاد یزدان پناه

7.

شانتال موف و منطق امر سیاسی

صفحه 485-461
احمد خالقی دامغانی؛ مصطفی انصافی

8.

باز تفسیر ایالات متحده از کاربرد زور در چارچوب حقوق بین الملل هژمونیک

صفحه 512-487
مهدی ذاکریان؛ منیژه اسکندری زنجانی

9.

الگوهای نظری تبیین انقلاب اسلامی؛ الهیات رهایی‌بخش به‌مثابه چارچوب بدیل

صفحه 535-513
محمد شفیعی فر؛ محمد محبوبی

10.

تحول امریکاستیزی در اروپای پساسپتامبر

صفحه 563-537
اصغر کیوان حسینی

11.

دولت، توسعه و بحران‌های اجتماعی ایران، 1398-1371

صفحه 587-565
عباس مصلی نژاد

12.

بررسی آسیب‌شناسانه فرایند اجرای برنامه اصلاحات ارضی از منظر انسان‌شناسی دولت، 1350-1340

صفحه 614-589
مرتضی منشادی؛ رضا سرحدی قهری

13.

توسعه صلح محور و ارکان آن

صفحه 638-615
سید احمد موثقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب