1.

تأثیر بازاریابی ‏خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف‏کننده (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان تک‌ماکارون)

صفحه 1-24
حسین خنیفر؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی اصغر رشید

2.

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

صفحه 25-46
سیدمحمدرضا سبحانی پور؛ حسن زارعی متین؛ سیدمهدی الوانی؛ غلام‌رضا جندقی

3.

اثر فاصلة قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

صفحه 47-71
رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ راضیه فعلی

4.

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان‏شناختی کارکنان

صفحه 73-95
حامد خامه چی؛ حسن رنگریز

5.

شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

صفحه 97-122
محسن جاجرمی زاده؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم باقری؛ احمد الهیاری؛ علی اصغر مباشری

6.

ایجاد فرهنگ عاطفی مثبت: اثر ارتباطات داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با تأکید بر نقش رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 123-152
داود فیض؛ زهرا احمدی الوار

7.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

صفحه 153-174
یوسف خادمی؛ اسحق رسولی

8.

تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیرة عاشورایی

صفحه 175-200
محمد ایدی؛ زینب طولابی؛ سمانه صیادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب