1.

جایگاه سرمایة اجتماعی، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در توسعة قابلیت‌های توانمندساز مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) با تکنیک آنتروپی شانون و دیمتل

صفحه 1-28
سید حامد هاشمی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ علی‌رضا معطوفی

2.

نقش هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان

صفحه 29-51
ناصر سیف اللهی؛ نادر اسکندری

3.

تأثیر کارآمدی نقش پلیس و مدل روابط آن با دادسرا بر افزایش سرمایة اجتماعی نهاد قضایی کشور

صفحه 53-70
مهدی شیدائیان؛ زینب شیدائیان

4.

طراحی مدل بازتولید سرمایة نمادین برای رهبران در سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری (مورد مطالعه: یک سازمان حوزوی)

صفحه 71-97
حسن صالحی؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی

5.

شناسایی و اولویت ‏بندی مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال ایران

صفحه 99-121
سلیم عباسی؛ علی صابری؛ عاطفه اسد زاده

6.

روش‌ حکومتی پیامبر(ص) در مدیریت سرمایة اجتماعی

صفحه 123-149
حامد جوکار

7.

بررسی نحوة به‌کارگیری ارزش‌ها و توسعة ارزش‌های مشترک جهت افزایش سرمایة اجتماعی افراد تأثیرگذار (مورد مطالعه: اینفلوئنسرها در شبکة اجتماعی اینستاگرام)

صفحه 151-179
مهدی صدرزاده؛ مونا بیات؛ مریم اخوان خرازیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب