1.

مقایسۀ اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی (HGT) و درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری (REBT) بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه

صفحه 1-18
روح الله کرمی بلداجی؛ اقبال زارعی؛ سید رضا فلاح چای؛ مریم صادقی فرد

2.

ادراک و شناخت نوجوانان از مفهوم عاملیت: مطالعه ی پدیدارشناسانه

صفحه 19-38
زهرا مهقانی؛ الهه حجازی؛ نرگس سادات سجادیه

3.

رابطۀ میان خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

صفحه 39-58
سیدهادی انصارالحسینی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

4.

تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای همراه با آموزش خواندن بر حافظۀ فعال و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان: شواهدی از پتانسیل‌های وابسته به رویداد

صفحه 59-81
متین قنبرزاده؛ رضا رستمی؛ جواد حاتمی

5.

اثربخشی استراحت، موسیقی و بازی‌های ویدیویی فعال بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر

صفحه 83-106
سارا سلطانی فر؛ رسول عابدان زاده؛ اسماعیل صائمی

6.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هزینه؛ مؤلفه‌ای از نظریۀ انتظار - ارزش

صفحه 107-126
مطهره فتاحی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا نقش

7.

تدوین مدل اشتیاق تحصیلی براساس راهبرد خودکارآمدی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطه شهرستان مریوان

صفحه 127-143
علی مصطفی زاده؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی

8.

روابط فرازناشویی افراد مراجعه‌کننده به مشاوران و راهکارهای پیشگیری: تدوین الگو برمبنای نظریۀ داده‌بنیاد

صفحه 145-166
احمد خامسان؛ لیلا طالب زاده شوشتری؛ معظمه بهلگردی؛ زهرا ماسنانی

9.

پیش‌بینی سطوح بهشیاری بر اساس ابعاد کمال‌گرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه‌محور

صفحه 167-181
حمیدرضا غریبی؛ محمدعلی بشارت؛ جمیل منصوری

10.

مقایسۀ انگیزش، فراشناخت و تنظیم هیجان ریاضی در دانش‌آموزان دارای اضطراب ریاضی و عادی

صفحه 183-205
حوریه حبیبی؛ مهناز خسروجاوید؛ عباس ابوالقاسمی

11.

اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی (بتا) بر عملکرد رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز

صفحه 207-225
زینب گندمی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز

12.

طراحی برنامۀ آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر ارتقای همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا

صفحه 227-245
فرهاد غدیری؛ اسماعیل سلیمانی

13.

تأثیر تمرینات ذهن‌آگاهی و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر اضطراب از آسیب و عملکرد ورزشی شمشیربازان نخبه

صفحه 247-263
الهه سیف الدینی زرندی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ یوسف مقدس تبریزی؛ مهدیه آکوچکیان

14.

مقایسۀ اثربخشی دو روش اجرای آموزش حافظۀ فعال بر کنترل توجه و ظرفیت حافظۀ فعال جوانان شاغل

صفحه 265-282
مرجان کارگر؛ قاسم عسکری زاده؛ مسعود باقری؛ سید محمد حسین موسوی نسب

15.

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر درمان عقلانی-هیجانی-رفتاری بر مؤلفه‌های کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتلا به سرطان پستان

صفحه 283-298
بهمن پیرمردوند چگینی؛ ;کیانوش زهراکار؛ باقر ثنایی ذاکر؛ کبری نوروزی سزیرود

16.

اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر کاهش آشفتگی هیجانی زنان دارای تجربه خیانت زناشویی

صفحه 299-313
افسانه آقایی؛ سحر خانجانی وشکی؛ شیما پاشا

17.

تأثیر طرحواره‌درمانی هیجانی بر بخشودگی، کیفیت روابط زناشویی و تمایزیافتگی زنان مواجهشده با پیمانشکنی همسر

صفحه 315-332
سارا برزگران؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم

18.

روابط ساختاری تنظیم هیجانی و استرس دارای علائم گسستگی ذهن: نقش میانجی‌گری افسردگی

صفحه 333-349
تبسم نیکوسرشت؛ آرزو شمالی اسکویی

19.

نقش میانجی‌گری عاطفۀ مثبت و منفی در رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر ایلام

صفحه 351-368
طیبه کوچی؛ وحید احمدی؛ شهرام مامی؛ آرش نادمی

20.

تدوین مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظم‌جویی و هیجان‌های تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودناتوان‌سازی تحصیلی: اثربخشی برنامۀ مستخرج از مدل بر فرسودگی تحصیلی

صفحه 369-387
فاطمه ساعتی معصومی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یاراحمدی؛ مریم اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب