1.

پیوند بانوگشسپ‌نامه با متون پهلوانی و دورۀ سرایش آن

صفحه 1-19
رضا غفوری

2.

پژوهشی انتقادی در تصحیح مرصادالعباد از محمّدامین ریاحی

صفحه 21-41
یعقوب نوروزی

3.

«کردوانی»، یکی از کلمات نادر در شعر قطران

صفحه 43-55
شهره معرفت

4.

آداب الحرب و الشجاعه و تصحیح آن

صفحه 57-75
محمود عابدی؛ لیلا شوقی

5.

ختم‌الغرایب (تحفة‌العراقین) و سفرهای حج خاقانی

صفحه 77-99
سید محسن حسینی وردنجانی

6.

آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

صفحه 101-120
عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری

7.

ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

صفحه 121-146
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه

8.

کارکرد عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان اسفندیار» از شاهنامة فردوسی

صفحه 147-169
اعظم حسین زاده صلاتی؛ سیّدمهدی نوریان؛ سیّدمرتضی هاشمی باباحیدری

9.

مؤلّفه‌های مکتب رمانتیسم در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

صفحه 171-187
خلیل کهریزی؛ خلیل بیگ‌زاده

10.

گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی

صفحه 189-206
حُسنا محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی

11.

سرناد در ادبیّات فارسی

صفحه 207-229
ندا بهسان؛ حسن جعفری تبار

12.

تغییر الگو در شعر و نقّاشی عصر صفوی با تکیه بر اشعار اهلی شیرازی و نگاره‌های رضا عبّاسی

صفحه 231-249
حسنعلی پورمند؛ مجید آزادبخت؛ محمد خزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب