1.

نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی)

صفحه 9-49
قاسم زائری؛ آرش نریمانی

2.

خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها

صفحه 51-76
عباس خورشیدنام؛ علی انتظاری

3.

تبیین رئالیستیِ بسترها و مکانیسم‌‌های میانجی در شکل‌گیری آسیب‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: ناحیۀ نایسر سنندج)

صفحه 77-110
بهمن باینگانی

4.

حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار

صفحه 111-143
هادی نوری؛ محمدرضا غلامی؛ فرزانه اسمعیل پور لنگرودی

5.

بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی

صفحه 145-169
محمدرضا کلاهی

6.

تجربۀ فراغت مجازی: فضای شفابخش و فردگرایی بیانی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس‌بوک)

صفحه 171-197
کمال خالق پناه؛ جعفر عسگری

7.

تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه

صفحه 199-222
یونس نوربخش؛ حمید نادری

8.

تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور

صفحه 223-252
جمال محمدی؛ صائب اداک

9.

شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید

صفحه 253-288
فرهاد بیانی

10.

بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن)

صفحه 289-313
سعید مدنی قهفرخی؛ کیهان صفری

11.

تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران

صفحه 315-338
ریحانه تمیزی فر؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی

12.

بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت

صفحه 339-368
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب