1.

ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

صفحه 1-20
علیرضا اسمعیل زاده برزی

2.

نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفۀ سینماییِ ژیل دلوز

صفحه 21-40
مهرداد پارسا خانقاه؛ علی فتح طاهری

3.

پدیدار‌شناسی هرمنوتیک ارتباطات انسانیِ مبتنی بر حکایت؛ با تأکید بر مفهوم مَجال در میتوس

صفحه 41-61
سروناز تربتی

4.

سلامتی و بیماری از منظر پدیدارشناسی

صفحه 63-83
سمیه رفیقی؛ محمد اصغری

5.

پرسش هایدگر از معنای وجود و پیدایش مفهوم «دازاین»

صفحه 85-104
سیدمسعود زمانی

6.

تبیین نسبت بین شعور موجودات مادی و استکمال آنها از نظر ملاصدرا

صفحه 105-125
مصطفی صادقی؛ محمد باقر عباسی

7.

نظریۀ میرداماد دربارۀ چگونگی تحقق خارجی حرکت و معانی آن

صفحه 127-145
محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

8.

رایشنباخ و گذار از تألیفیِ پیشین به پیشینِ نسبی‌شده

صفحه 147-167
احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله

9.

پژوهشی در باب نقد بوغوسیان بر رئالیسم درونی پاتنم

صفحه 169-188
حامد قدیری

10.

حامل صدق‌بودن گزاره و استحالۀ اشاره به معدوم؛ راه حل پارادوکس دروغگو

صفحه 189-205
مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی

11.

نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت

صفحه 207-226
سهیلا منصوریان؛ علی اکبر احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب