1.

امکان‌سنجی از دشت‌های شمالی استان سیستان و بلوچستان برای

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
فرامرز بریمانی؛ نصرالدین جهانتیغ

2.

بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 339-368
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

3.

بررسی و تبیین نقش عشایر استان ایلام در پیشبرد راهبردهای دفاعی در دفاع مقدس

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-99
مرتضی اکبری

4.

بررسی و تحلیل نقش طاووس در جُل های قشقایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-23
محمد افروغ

5.

بوشهر و جنگ جهانی اول

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-112
علی سلطانی شایان

6.

تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی)

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 791-805
فرامرز بریمانی؛ غریب فاضل نیا؛ زهرا صیادی

7.

تحلیل شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرستان ملارد

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 732-747
سمیه عزیزی

8.

تحلیل مکانی و جمعیتی نظام عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد و ارایه طرح‌ها و الگوهای مناسب برای توسعه پایدار منابع طبیعی و ساماندهی مکان‌های عشایری

دوره 1، شماره 1، مهر 1388
جهانگیر جهانگیری؛ گلمراد مرادی

9.

توانایی های زنان در اقتصاد تولیدی عشایر

دوره 1، شماره 6، تیر 1382
unknown

10.

دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم بندی و نامگذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره برداران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 233-256
امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه

11.

دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمین? سیه مال ، ساز? پرتابل ایل

دوره 3، شماره 2، دی 1390، صفحه 39-56
عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده

12.

درک عشایر از اثرات تغییر اقلیم و استراتژی‌‌های سازگاری آنها در مراتع نیمه‌‌بیابانی جنوب شرق اصفهان

دوره 76، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 373-388
جواد معتمدی؛ علی محبی؛ کامبیز علیزاده

13.

کمی سازی استفاده‌های چوبی جنگل‌نشینان از جنگل‌های زاگرس در دهستان کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 371-380
احمد بازگیر؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمد عواطفی همت

14.

مسئلة تشیع عراق در دورة عبدالحمید دوم عثمانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 41-62
رسول عربخانی

15.

مطالعة تغییرات فرهنگی در میان قبایل ایل قشقایی در ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
مهدی قرخلو

16.

مطالعه روند شکل گیری مسکن در تازه آبادهای عشایری، موردی: تازه آباد گل افشان سمیرم _ اصفهان

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
مهندس مهدی معینی

17.

مقایسه عشایراسکان یافته خودجوش و هدایت شده در تر سالی و خشکسالی از نظر درصد وابستگی دام به علوفه مرتعی

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
سیدحمید حبیبیان؛ علی‌اکبر مهرابی؛ حسین ارزانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب