1.

اثر تعدیل‌گری متغیر جنسیت بر قصد استفادۀ دانشجویان از شبکۀ اجتماعی تلگرام در فعالیت‏های آموزشی (مطالعۀ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 85-103
لیلا صفا؛ منصوره ادیبی

2.

بررسی فقهی قاعده‌ی اقتصاد

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 233-254
سید علی محمد یثربی

3.

بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-79
محمود مالمیر؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ محمود حاتمی

4.

تحلیل اراده اخلاقی از دیدگاه هگل

دوره 2، شماره 2، دی 1383
unknown

5.

تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 311-328
عباس کاظمی نجف آبادی

6.

حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
علی غریبه

7.

قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 133-152
نسیم یادگار؛ محمدمهدی معماریانی؛ عبدالرضا صدق آمیز

8.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی علی آبادی

9.

مقایسة اثر روش‌های مداخله‌ای آموزش، بازخورد و القای ریاکاری بر نگرش، قصد و رفتار صرفه‌جویی انرژی الکتریکی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-41
بهداد خوشنوا؛ محمد نقی فراهانی؛ حمید خانی پور

10.

نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 61-83
مهدی شمس؛ محمد مشکات

11.

وضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402
زهره بقیعی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب