1.

احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 169-195
اسدالله لطفی؛ صالح سعادت

2.

ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

3.

انتقال قهری اموال فکری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 87-106
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

4.

بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینیو قانون مدنی ایران

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر عزیزالله فهیمی

5.

بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 273-291
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

6.

بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 73-92
روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی

7.

بررسی زبان‌شناختی آیات ارث از نگاه محمد شحرور

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 137-153
محمّدنبی احمدی؛ مهدی پورآذر

8.

پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 819-841
مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری

9.

تأملاتی بر ارث بردن از دو موجب

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 183-199
عباس کلانتری خلیل آباد

10.

تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 55-76
عبدالحسین رضائی راد

11.

تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 9-22
مصطفی مهرآیین؛ علیرضا قبادی

12.

دو وصیت‏نامه فارسی از حاجی علیقلی‏خان سردار اسعد

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 103-118
جین رالف گارثوایت (نویسنده)؛ سجاد کاظمی (مترجم)

13.

«علم‌ الفرائض» و جایگاه آن‌ در علوم دورۀ اسلامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 147-160
محمدجواد محمدحسینی؛ سیّد جمال موسوی

14.

قذف از دیدگاه گتاب و سنت

دوره 1، شماره 3، فروردین 1382
دکتر سید هاشم بطحائى

15.

قلمرو احوال شخصیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
دکتر علیرضا باریکلو

16.

ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
سید مرتضی قاسم زاده

17.

میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 49-70
سید مسلم حسینی ادیانی

18.

نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 85-101
امیر کیمیا

19.

هَمَم شهریاری‘هَمَم موبدی گفتاری در حقوق مذهبی ایران در دورة ساسانی

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر حسن جعفری تبار

20.

واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-218
قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره‌یتاق

21.

وضعیت اجتماعی زن در ایلام باستان: وصیت‌نامۀ ایلامی گیمیل‌ادد از دورۀ سوکل‌مخ‌ها (1650 ق.م)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 17-32
حسین بادامچیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب