1.

بازتجسد «پرسه‌زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-28
محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد

2.

خوانش مضاعف: روش‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 129-153
تقی آزادارمکی؛ کمال خالق پناه

3.

زیبایی شناسی ملال و دلزدگی در سینما از منظر اندیشه های گئورگ زیمل و والتر بنیامین: مطالعه ی موردی فیلم گاوخونی

دوره 25، شماره 3، مهر 1399، صفحه 5-14
سجاد ستوده؛ علیرضا صیاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب