1.

اثر دور آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه‌ای

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 189-199
نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی

2.

اثر هم‌زمان شوری و مکش ماتریک خاک بر میزان تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت متفاوت

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 89-98
مهناز ختار؛ محمد حسین محمدی

3.

ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی در کم آبیاری قطره‌ای کلزا

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1479-1490
نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ وحید یعقوبی

4.

ارزیابی شوری آب زیرزمینی و تبیین منشأ یونها درآبخوان ساحلی دشت ملکان با استفاده از ‏نسبتهای یونی

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 437-454
فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیر حسین ناظمی

5.

ارزیابی کارایی چندین روش داده‌کاوی برای پیش‌بینی تبخیر(مطالعة موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد)

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 579-594
حمیده افخمی؛ اعظم حبیبی پور؛ محمد رضا اختصاصی

6.

ارزیابی کارایی مالچ‌پاشی در افزایش میزان نفوذ عمقی آب باران به داخل خاک

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 603-613
محمدابراهیم بنی حبیب؛ بهمن وزیری

7.

ارزیابی مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در تخمین اجزای تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-84
رضا سعیدی

8.

برآورد میزان تبخیر از سطح دریای خزر و واکاوی زمانی- مکانی آن

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 425-441
اکبر زهرایی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالعظیم قانقرمه

9.

برازش داده‌های تشتک تبخیر با روش تورنوایت در مناطق خشک ایران

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 187-196
آتیکه افضلی؛ محمد مهدوی؛ محمد زارع

10.

بررسی اثرات رژیم آبیاری و کود زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-204
شهرام امیدواری؛ نادر سلامتی؛ صمد عبدی

11.

بررسی تأثیر نحوه کاربرد کود گاوی و کاه وکلش گندم بر حفظ رطوبت و پایداری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402
فاطمه کریمی سرناوی؛ سیما محمدی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی

12.

بررسی تغییرات شاخص‌های اقلیمی در حوضة مجموعة تالاب‌های هفت‌برم و برآورد نیازآبی اکولوژیک آن‌ها

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 247-259
آریا وزیرزاده؛ حمید ظهرابی؛ گلشن قاسمی؛ مریم احمدی باصیری

13.

بررسی درازمدت تغییرات اقلیمی، هیدرولوژیک و برداشت از آبخوان حوضه‌ی دشت ارژن و اثرات آنها بر تالاب بین‌المللی ارژن در استان فارس

دوره 53، شماره 9، آذر 1401، صفحه 2093-2109
آریا وزیرزاده؛ حمیدرضا مصفا؛ نبی اله مرادی

14.

تعیین روش بهره‌برداری بهینه از مخزن با مدل غیر خطی برای کاهش تلفات آب مخزن

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-290
سکینه حاتمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ جابر سلطانی

15.

تعیین منشأ شوری آب زیرزمینی با استفاده از ویژگی‌های هیدروشیمایی و روش تحلیل عاملی

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 291-310
حسین نوروزی قوشبلاغ؛ اصغر اصغری مقدم

16.

تهیۀ مشخصات هندسی سازۀ قنات و حذف تبخیر با تغییر شیب بستر (منطقۀ مطالعه‌شده: روستای سن‏ سن کاشان)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 437-446
مهدی ضرابی؛ صدرا محمودی؛ یونس نوراللهی

17.

نقش ‌سازه‌ای مخازن نفت در جلوگیری از انتشار آلودگی‌های هیدروکربوری

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ المیرا مهین عبداله‌زاده

18.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به شیوۀ کاربرد کود‌های فسفات و سولفات روی تحت تنش رطوبتی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-65
محمدعلی ابوطالبیان؛ نوشین فخیمی پایدارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب