1.

الگوهای نظری تبیین انقلاب اسلامی؛ الهیات رهایی‌بخش به‌مثابه چارچوب بدیل

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 535-513
محمد شفیعی فر؛ محمد محبوبی

2.

بررسی نقش ابزارهای سیاست خارجی صفویان در فرآیند تمدنی دولت صفویه با تأکید بر ابزار دیپلماسی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 434-409
محمدعلی چلونگر؛ زهرا سادات کشاورز

3.

بررسی نقش و کارکرد امامزاده‌ها در تحول تاریخی شیعه در ایران پیش از صفویه با تأکید بر امامزاده‌های شیراز و یزد

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 129-150
اصغر منتظرالقائم

4.

بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی از منظر استاد مطهری ( مطالعه موردی: دسته جات و عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 337-357
حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری

5.

بینش تاریخ‌نگارانۀ ابوالقاسم عبدالله کاشانی با تأکید بر رویکرد اعتقادی وی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 59-78
سیدابوالفضل رضوی؛ حمید آزاد

6.

تأثیر دیدگاه‌های امام خمینی بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 935-957
کامران طارمی

7.

تأثیر هویت‌یابی سیاسی شیعه بر امنیت ملی ایران

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-44

8.

تشیع و انقلاب ایران 1357

دوره 57، شماره 0، پاییز 1381
دکتر حمید رضا اخوان مفرد

9.

ذوالنون مصری و تعالیم ائمۀ شیعه(ع)

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-27
علیرضا ابراهیم

10.

رویکرد طریقت نعمت‌اللهیه به ساختارهای سیاسی‌ـ‌ مذهبی دورۀ محمدشاه قاجار

دوره 8، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 95-114
محمد مهدی مرادی خلج؛ هادی پیروزان

11.

رویکرد یعقوب لیث صفاری نسبت به تشیع

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-108
مسعود شاهمرادی

12.

شاخص توسل‌جویی؛ تکمله‌ای بر مدل‌های سنجش دینداری در ایران: پژوهشی تجربی در شهر یزد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 665-692
ابولفضل مرشدی؛ ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ الهام کونانی

13.

مذهب اعتقادی بوعلی سینا

دوره 2، شماره 4، بهار 1385
احمد بهشتی

14.

مسئلة تشیع عراق در دورة عبدالحمید دوم عثمانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 41-62
رسول عربخانی

15.

نگاهی به شعر عربی شیعی در خوزستان

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکتر عباس پورعباسیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.