1.

ارائۀ یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس با تلفیق داده های ماهانۀ بارندگی ماهوارۀ TRMM و داده های شاخص پوشش گیاهی NDVI سنجندۀ Terra/MODIS

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-108
مهدی عرفانیان؛ نسرین وفایی؛ مهدی رضائیان زاده

2.

ارزیابی تأثیر پدیدة النینو ـ نوسانات جنوبی (ENSO) بر آبدهی و خشکسالی (ترسالی) هیدرولوژیکی رودخانه‌های مهم استان فارس

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
سیدمحمدجعفر ناظم السادات؛ مرتضی رحیمی؛ علیرضا کشاورزی

3.

ارزیابی تغییرات آب زیرزمینی در یک آبخوان کم‌عمق منطقۀ خشک با استفاده از تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی ارتفاع، هدایت الکتریکی و دمای آب زیرزمینی

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 633-645
حمید حسینی مرندی؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ بهارک معتمد وزیری؛ عبدالعلی عادلپور

4.

ارزیابی مدل های رگرسیون کلی و رگرسیون موزون جغرافیایی در مدلسازی مکانی رطوبت خاک، مطالعه موردی: استان فارس

دوره 48، شماره 3، آبان 1401، صفحه 403-418
محمود احمدی؛ محمد کمانگر؛ غزاله ملانظر؛ بهزاد مدنی

5.

بازنمایی وجوه جغرافیایی-اجتماعی ضرب المثلهای رایج در خنج فارس

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 132-144
یونس صادقی

6.

باستان شناسی و گونه شناسی دستکندهای خُرّمی فارس؛ آثاری برای جهانی شدن

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 38-56
جابر حیدری فرد

7.

بررسی توانمندی روان‌شناختی اعضای تعاونی‌های تولید روستایی استان فارس

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 1-20
حمیده قیصری؛ منصور شاه ولی؛ کوروش رضایی مقدم

8.

بررسی نوسان اقلیم در استان فارس با استفاده از جابه‎جایی نصف النهاری نوار پرارتفاع جنب گرمسیری

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 123-136
حدیث گل محمدیان

9.

بررسی و تدوین الگوهای ارتباطات متناسب تولید پایدار گندم در منطقه مرودشت فارس

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387
منصور شاه ولی؛ مرضیه کشاورزی؛ مریم شریف زاده؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه

10.

تبیین فرهنگ‌های هزارۀ سوم پ.م حوضۀ رود کُر بر اساس کاوش تل گپ کناره، مرودشت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 39-58
مرتضی خانی‌پور؛ رضا نوروزی؛ رضا ناصری؛ سلمان خسروی؛ میلاد زراعت‌پیشه؛ حبیب عمادی

11.

تحلیل جایگاه درخت کنار در فرهنگ، ادبیات و باورهای عامیانۀ فارس با تکیه بر شهرستان جهرم

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 123-148
فاطمه تسلیم جهرمی

12.

فارس و جنبش مشروطه خواهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382
دکتر محمد باقر وثوقی

13.

کنشگری نخبگان محلی در حکمرانی فارس؛ نمونه پژوهی: خاندان مشیرالملک (1177 - 1293 ق)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 59-78
محمد علی رنجبر؛ هادی کشاورز

14.

لالایی‌ها، رسانه‌ای زنانه یا ملودی خواب‌آور کودکانه؟ (تحلیلی جامعه‌شناختی از لالایی‌های منطقه لامرد فارس)

دوره 3، شماره 2، دی 1390، صفحه 57-76
حلیمه عنایت؛ مریم حسینی؛ جواد عسکری چاوردی

15.

مکان‌یابی آتشکده‌های چهارگانۀ مِهر نِرسی: بررسی آتشکده‌های مسیر بیشابور ـ اردشیرخُره

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 159-176
جواد نیستانی؛ عباس نامجو؛ مهدی موسوی کوهپر

16.

نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 217-232
مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی

17.

نخل ماتم فارس؛ تمثیلی از سوگواری بر امام حسین(ع) نمونۀ مطالعه: شهرستان جهرم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 145-162
فاطمه تسلیم جهرمی

18.

نظام دیوان سالاری فارس در دورۀ افشاریه (احیاء و اصلاح)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-44
احمد بازماندگان خمیری

19.

نقش و جایگاه واسموس در پیشبرد اهداف امپراتوری آلمان در جنگ جهانی اول در فارس

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 69-89
بهزاد رضایی فام؛ فرهاد رشنوپور

20.

نقوش انسانی گچ‌بری‌های نویافته بیشاپور

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-20
مصیب امیری

21.

نگرشی بر رابطۀ محمّد‌نصیر‌خان لاری با حکومت کریمخان زند

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 49-62
ایرج تنهاتن ناصریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب