1.

اردشیرخوره از شکل‌یابی تا زوال با استناد به متون تاریخی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 65-83
حسن کریمیان؛ مجید منتظرظهوری

2.

از خَلمان تا اَلوَن سرگذشت چهارهزارسالۀ یک جاینام باستانی (سرپل‌ذهاب)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-56
ایرج رضائی

3.

اوضاع سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بِلبَیس: قدیمترین کرسی ولایت شرقیۀ مصر

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 7-36
معصومه آبانگاه ازگمی

4.

بازشناسی بندر خورشیف و اهمیت آن در عصر اتابکان و ایلخانان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-98
علی رسولی

5.

بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-12
محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی

6.

تکوین خطوط مواصلاتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی (با تأکید بر ناحیۀ درگزین)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-66
حبیب شرفی صفا؛ اسماعیل چنگیزی؛ محمدحسن رازنهان

7.

توسعه و تحول بردسیر در دورة قراختائیان بر اساس دیدگاه مقدسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-101
عبدالرضا کلمرزی؛ محمدباقر وثوقی

8.

جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت)

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-20
محمدعلی عزت زاده

9.

جغرافیای تاریخی بندر بوشهر

دوره 7، 1,2، تابستان 1395، صفحه 37-54
شیوا تقوایی زحمت‌کش

10.

جغرافیای تاریخی تاهرت (۱۶۰ تا ۲۹۶ ه ق)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-33
حیات مرادی

11.

جغرافیای تاریخی حلوان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-18
صباح قنبری؛ صباح خسروی زاده

12.

چرا جای‌نام شیماشکی احتمالاً نمی‌تواند در منطقۀ کرمان قرار داشته باشد؟

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 199-215
کمال¬الدین نیکنامی؛ بابک رفیعی علوی

13.

زوال ولایت مهرجان‌قذق بر اساس متون تاریخی و داده‌های باستان‌شناسی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 85-102
خداکرم مظاهری؛ محسن زینی‌وند؛ بهرام کریمی

14.

سه رون، شش جهت، هفت کشور: پژوهشی در تاریخ مفهوم رون معماری

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-171
مجید حیدری دلگرم

15.

گرداب‌های دریایی و جایگاه‌های آن در نوشته‌های قرون گذشته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28
محمد حسن رازنهان؛ مهران رضایی؛ محمد حسین سلیمانی

16.

مکان‌یابی شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی اصفهان و جابجایی مرکز قدرت تا برآمدن سلجوقیان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 57-76
علی شجاعی اصفهانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.