1.

اردشیرخوره از شکل‌یابی تا زوال با استناد به متون تاریخی

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 65-83
حسن کریمیان؛ مجید منتظرظهوری

2.

از خَلمان تا اَلوَن سرگذشت چهارهزارسالۀ یک جاینام باستانی (سرپل‌ذهاب)

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 37-56
ایرج رضائی

3.

اوضاع سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بِلبَیس: قدیمترین کرسی ولایت شرقیۀ مصر

دوره 47، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 7-36
معصومه آبانگاه ازگمی

4.

بازشناسی بندر خورشیف و اهمیت آن در عصر اتابکان و ایلخانان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 81-98
علی رسولی

5.

بازشناسی شهر ساسانی ـ اسلامی سیروان بر پایۀ متون تاریخی و شواهد باستان‌شناسی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 259-283
فرشاد کرم زاده؛ یونس یوسف وند

6.

بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-12
محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی

7.

تداوم وحدت سرزمینی ایرانشهر در دورۀ اسلامی (پیش از تأسیس سلسلۀ ایلخانی)

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 123-145
علیرضا کچویی

8.

تکوین خطوط مواصلاتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی (با تأکید بر ناحیۀ درگزین)

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 49-66
حبیب شرفی صفا؛ اسماعیل چنگیزی؛ محمدحسن رازنهان

9.

توسعه و تحول بردسیر در دورة قراختائیان بر اساس دیدگاه مقدسی

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 83-101
عبدالرضا کلمرزی؛ محمدباقر وثوقی

10.

جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-20
محمدعلی عزت زاده

11.

جغرافیای تاریخی بندر بوشهر

دوره 7، 1,2، شهریور 1395، صفحه 37-54
شیوا تقوایی زحمت‌کش

12.

جغرافیای تاریخی تاهرت (۱۶۰ تا ۲۹۶ ه ق)

دوره 2، شماره 3، آذر 1390، صفحه 19-33
حیات مرادی

13.

جغرافیای تاریخی حلوان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-18
صباح قنبری؛ صباح خسروی زاده

14.

جغرافیای تاریخی مکران در دوره صفوی بر اساس نقشه‌های تاریخی اروپاییان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-118
عبداله صفرزایی؛ یاسر ملازئی

15.

چرا جای‌نام شیماشکی احتمالاً نمی‌تواند در منطقۀ کرمان قرار داشته باشد؟

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 199-215
کمال¬الدین نیکنامی؛ بابک رفیعی علوی

16.

زوال ولایت مهرجان‌قذق بر اساس متون تاریخی و داده‌های باستان‌شناسی

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 85-102
خداکرم مظاهری؛ محسن زینی‌وند؛ بهرام کریمی

17.

سه رون، شش جهت، هفت کشور: پژوهشی در تاریخ مفهوم رون معماری

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 149-171
مجید حیدری دلگرم

18.

گرداب‌های دریایی و جایگاه‌های آن در نوشته‌های قرون گذشته

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-28
محمد حسن رازنهان؛ مهران رضایی؛ محمد حسین سلیمانی

19.

مروری بر جغرافیای تاریخی دجله و فرات و تاثیر این دو رود بر اقتصاد بین‌النهرین

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 82-112
نوهات مویان

20.

مکان‌یابی شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی اصفهان و جابجایی مرکز قدرت تا برآمدن سلجوقیان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 57-76
علی شجاعی اصفهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب