1.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 289-312
محمدهادی صادقی؛ جواد ریاحی

2.

اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 51-82
سید جواد ورعی

3.

ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 41-58
محسن برهانی

4.

بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 185-205
سید ناصر سلطانی

5.

بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-170
کامران محمودیان اصفهانی؛ حسن پوربافرانی؛ علی یوسف زاده

6.

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 229-258
علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

7.

تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 279-300
غلامحسین الهام؛ یونس پورسعدی

8.

تشهیر شاهد زور

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 117-138
لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی

9.

جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 221-243
علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه

10.

جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 337-358
رحیم نوبهار

11.

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-100
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری

12.

"مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
سید محمد حسینی

13.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 145-164
سید محسن فتاحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب