1.

انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 183-202
چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان

2.

بازتاب فمینیسم از رهگذر کارکرد اصول همکاری گرایس در نمایشنامة سالارزنان

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 103-121
مریم دادخواه تهرانی؛ بهروز محمودی بختیاری

3.

بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-121
محمدتقی کبریت‌چی؛ محمدرضا شاهرودی

4.

تأثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 245-268
فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی؛ ماندانا نوربخش

5.

تحلیل کاربردشناختی سازوکارهای ادب ورزی در مفاهیم اخلاقی نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403
سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری

6.

تحلیل کاربردشناسی خطبه امام حسن (ع) در باب صلح

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 167-186
موسی عربی؛ مریم اشراق پور

7.

تحلیل وجوه پنهان معنا در نفرین‌های نهج‌البلاغه از منظر کاربردشناسی (با تمرکز بر ترجمه موسوی گرمارودی)

دوره 16، شماره 2، تیر 1403، صفحه 65-90
علی اصغر شهبازی

8.

کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بررسی کمی و کیفی کتاب‌های درسی در شاخه نظری (1400)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-29
سیده زیبا بهروز

9.

کاربست «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر قرآن‌کریم؛ مطالعۀ موردی: «مسئلۀ محکم و متشابه»

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 196-171
محمدتقی کبریت چی؛ محمد رضا شاهرودی

10.

نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 225-248
زهرا ابوالحسنی چیمه؛ مهتاب عضدانلو؛ وحیده شاه حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب