1.

بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه‌ پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 89-107
حنانه محمدی کنگرانی؛ مهناز حسین زاده

2.

سنجش رابطۀ جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 263-289
رضوان حسین قلی زاده؛ زهرا قاسمی؛ ساجده ناصری صادق؛ آرزو احمدآبادی

3.

سنجش عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده (با تأکید بر نظریه سرمایه اجتماعی)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 23-40
حلیمه عنایت؛ طاهره رئیسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب