1.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 695-715
عباس شیخ الاسلامی؛ امید ابراهیمی

2.

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیۀ اروپایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 677-695
فرهاد باقری؛ مسعود علیزاده

3.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-78
حسن بادینی

4.

بررسی تطبیقی نقش جریمه‌های مالی در اجرای موازین رقابتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-177
ابراهیم رهبری

5.

بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 225-244
ابراهیم رهبری

6.

تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 361-378
سید نصرالله ابراهیمی؛ محمود جعفری چالِشتُری

7.

تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 255-278
عصمت دانش آرا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

8.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری

دوره 12، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 171-203
سید حسین صفایی؛ وحید حسنی سنگانی

9.

تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 413-441
محمود باقری؛ محمد صادقی

10.

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

دوره 6، شماره 14، بهار 1388، صفحه 25-69
سعید حبیبا؛ محمد میرشمسی

11.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 979-994
رضا طجرلو؛ محمد علی کرباسیون

12.

حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 219-237
احمد شهنیایی

13.

داوری تجاری بین‌المللی و چالش اِعمال قواعد آمره؛ مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 277-300
سید محمد طباطبائی نژاد

14.

سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-114
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی

15.

سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-74
محمود باقری؛ سیمین عباسی

16.

لیسانس اجباری به‌مثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغام‌ها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-175
ابراهیم رهبری

17.

مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 457-486
جلیل قنواتی؛ مهشید جعفری هرندی

18.

مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-185
محمد علی خورسندیان؛ فاطمه چیت ساز

19.

مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 569-599
مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی

20.

مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیم‎گر بخشی؛ از تضاد تا تعامل

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 525-550
مینا حسینی؛ بهنام غفاری

21.

موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-76
ابراهیم رهبری

22.

نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 733-753
امیرعباس علاءالدینی

23.

نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-91
حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی

24.

همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
محمود باقری؛ جواد سیدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.