کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
تعداد مقالات: 21

1

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 695-715
عباس شیخ الاسلامی؛ امید ابراهیمی

2

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیۀ اروپایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 677-695
فرهاد باقری؛ مسعود علیزاده

3

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 59-78
حسن بادینی

4

بررسی تطبیقی نقش جریمه‌های مالی در اجرای موازین رقابتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-177
ابراهیم رهبری

5

بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 225-244
ابراهیم رهبری

6

تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 361-378
سید نصرالله ابراهیمی؛ محمود جعفری چالِشتُری

7

تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری

دوره 12، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 171-203
سید حسین صفایی؛ وحید حسنی سنگانی

8

تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 413-441
محمود باقری؛ محمد صادقی

9

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

دوره 6، شماره 14، بهار 1388، صفحه 25-69
سعید حبیبا؛ محمد میرشمسی

10

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 979-994
رضا طجرلو؛ محمد علی کرباسیون

11

حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 219-237
احمد شهنیایی

12

داوری تجاری بین‌المللی و چالش اِعمال قواعد آمره؛ مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 277-300
سید محمد طباطبائی نژاد

13

سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-114
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی

14

سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 59-74
محمود باقری؛ سیمین عباسی

15

لیسانس اجباری به‌مثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغام‌ها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-175
ابراهیم رهبری

16

مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-185
محمد علی خورسندیان؛ فاطمه چیت ساز

17

مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 569-599
مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی

18

موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-76
ابراهیم رهبری

19

نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 733-753
امیرعباس علاءالدینی

20

نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-91
حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی

21

همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
محمود باقری؛ جواد سیدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.