1.

ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

2.

ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 105-130
سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه

3.

الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط‌مشی‌گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش‌ران

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 530-556
مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ رضا نجف‌بیگی

4.

بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-138
حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه

5.

تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 235-251
نگین اسدایوبی؛ معصومه مداح؛ زهرا رضی

6.

تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-97
فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی

7.

تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-35
محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی

8.

توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 403-423
عباس منوریان؛ علی دیواندری؛ سعید یعقوبی؛ هادی سپانلو

9.

شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 93-112
الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان

10.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-21
علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه

11.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-176
رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی

12.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-32
علی اکبر فرهنگی؛ سید مهدی شریفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ قاسم صفایی‌نژاد

13.

کاربرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم در ساختاردهی به مسئله خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 653-674
عباس منوریان؛ علی دیواندری؛ سعید یعقوبی؛ هادی سپانلوContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.