1.

بررسی انتساب اثر منطقی المُهجة به ابن‌سینا

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 11-21
زینب برخورداری

2.

بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 107-125
ناهید شبانی شهرضا؛ حسن احمدی زاده

3.

تفکر نقادانه؛ تحلیل و نقد تعریف‌ها

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 183-202
سید محمد علی حجتی؛ محمد مهدی خسروانی

4.

رابطة موسیقی رمانتیک و ایدة منطق از دیدگاه هگل

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 25-32
فاطمه بنویدی

5.

رویکرد عقل‌گرایانه به دانش بلاغت، پیامدها و بازتاب‌ها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 21-40
حامد دهقانی فیروزآبادی

6.

زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 155-174
علیرضا فرجی

7.

شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-128
غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی

8.

منطق و عقلانیت

دوره 37، شماره 2، تیر 1383
ضیاء موحد

9.

نسبت دستور‌زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 135-158
فاطمه شهیدی

10.

نسبت زبان و منطق در فلسفۀ هگل

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-22
محمد هادی حاجی بیگلو؛ احمد علی‌اکبر مسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب