1.

اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

دوره 46، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 23-41
عطیه زندیه

2.

بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-121
محمدتقی کبریت‌چی؛ محمدرضا شاهرودی

3.

تحلیل نشانه شناسی پوسترهای فرهنگی به مثابه متن در آغازدهه‌ 80

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 81-90
مرتضی بابک معین؛ فاطمه رضائی

4.

نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 105-126
ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری

5.

نشانه¬شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت¬شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم

دوره 39، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 5-37
(نوو-اگلیز) اَملی رضوی¬فر؛ حسین غفاری

6.

نشانه‌شناسی نام شخصیت‌های نمایشی در نمایشنامه ی مرگِ فروشنده

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 13-23
سعید اسدی؛ فرهنگ فربد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.