1.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریة ارادة عمومی ژان ژاک روسو

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 369-388
مجتبی جاویدی

2.

تجلی سوبژکتیویته در نظریۀ قانون منتسکیو

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 159-181
مجتبی جاویدی

3.

تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 43-66
امیر حسین زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ غلامحسین کریمی دوستان

4.

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی

دوره 12، شماره 2، مهر 1394، صفحه 205-231
عباس منصورآبادی؛ سید سعید موسوی اصل

5.

زنان کرد در حوزۀ عمومی: زمینه‏ها، مؤلفه‏ ها و فعالیت‏های تشکل‏های اجتماعیِ زنانه (مطالعة موردی: استان کردستان)

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 379-403
جمال محمدی؛ لطیفه پاشایی

6.

سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 21-40
اعظم رضایی؛ سیدمحمد مرندی

7.

سوبژکتیویته زن و رهایی در اندیشۀ ژولیا کریستوا: ایده‏ای برای مشارکت امر نشانه‌ای خلاق در عرصۀ عمومی نمادین

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 187-206
محمدعلی توانا؛ فرزاد آذرکمند

8.

نگاهی روش‌شناسانه به نظریۀ قرارداد اجتماعی توماس هابز

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 685-709
مجتبی جاویدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب